Cursussen

Vragen?
Heb je vragen? Twijfel dan niet en mail ons info@edusafe.nl

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico`s bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA.

Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkende betrokken bij een bedrijfsongeval.

Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat de benodigde kennis aanwezig is.

Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA heeft als doel werknemers kennis en begrip te laten opdoen over basisregels op het gebied van veiligheid, denk daarbij aan o.a. aan de bouw, aannemerij, metaal, elektra, petrochemische industrie, transport/logistiek.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA, voor diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers.

VCA certificering

Ieder bedrijf kan in principe VCA gecertificeerd worden, mits aan de eisen wordt voldaan (in de praktijk is echter gebleken dat het voor zzp-ers niet haalbaar is om aan alle eisen in de VCA checklist te voldoen).

Edusafe kan voor u het volledige traject naar VCA certificering uitvoeren.