Wat en waarom een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Wat en waarom een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Ondernemen is risico’s lopen!       
Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet
aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf.
Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeeleen aardige boterham mee.
Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?
Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt?
Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen.
Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E.
Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan.
Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid.
De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen.
Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers.
In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld.
In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht.
Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

In het PVA (Plan Van Aanpak) moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

Inventarisatie
Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd?
Wat kan er op dit moment fout gaan in de organisatie, zodat ongevallen of verzuim optreden?
Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
Hoe beperkt men een risico? Of de schade als het toch misgaat?
Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert men ze door?
Hoe zorgt men dat de maatregelen blijven werken?
Nadat het PVA van de RI&E in werking is gezet, en uitgevoerd, wordt de voortgang jaarlijks met de werknemers, de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiger besproken. En als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
- Nieuwe machines
- Nieuwe wetgeving
- Nieuwe manier van werken
- Productielijn
- Uitbreiding op het dienstenpakket
- Fusie of reorganisatie
- Verbouwing of restauratie (ingrijpend)
- Kortom de RI&E moet altijd actueel zijn!

Bent u RI&E plichtig?
Het antwoord is ja, de overheid heeft via de Arbowet de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) al sinds 1 januari 1994 verplicht gemaakt gemaakt voor alle werkgevers met personeel (behalve voor wie zelfstandig zonder personeel is). Inspectie SZW controleert hier dan ook op.
Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat u als werkgever niet wilt dat uw personeel iets overkomt.

Wilt u meer weten over het realiseren of actualiseren van een RI&E?
Neem vrijblijvend contact met ons op op 070-4447795 of via info@edusafe.nl voor het maken van een afspraak, in een persoonlijk gesprek staan wij u graag te woord.