10% korting cursus Eerste Hulp aan kinderen.

Den Haag - Cursus "Eerste Hulp aan kinderen" volgen?
Dinsdag 19 november, leslocatie "De Uithof" te Den Haag. U ontvangt 10% korting!
Kosten € 136,13 incl. btw, lesmateriaal/lesboekje, koffie/thee/lunch!

Klik hier voor inschrijving.

Onderwerpen
In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten.
Ook komen een aantal kinderziekten aan bod en hoe u dan kunt handelen.

Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

  • een bloeding
  • shock
  • kneuzing en verstuiking
  • botbreuk
  • tandletsel
  • oververhitting
  • koortsstuipen
  • brandwond

Examen
De cursus wordt afgesloten met een toets.
De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar.
Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat "Eerste Hulp aan kinderen" van "Het Oranje Kruis".

Het certificaat is twee jaar geldig.
Om de geldigheidsduur na twee jaar te verlengen, is het raadzaam herhalingslessen te volgen, hierdoor behoud het certificaat zijn geldigheid en u de kennis die is opgedaan tijdens de cursus.

« Terug naar het overzicht