Is uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op orde?

Amsterdam - De Inspectie SZW heeft twee bedrijven in Amsterdam stilgelegd vanwege gevaar voor de werknemers.
In deze bedrijven, een wasserij en een stomerij, stonden mensen te werken aan onveilige machines;

er was sprake van elektrocutiegevaar en er bestond het risico dat mensen in de machines bekneld zouden raken. Ook waren in de werkruimten zwaar giftige stoffen opgeslagen. Verder werd in extreme
hitte gewerkt en was de vluchtweg geblokkeerd.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E bestaat uit twee dingen:

  • Een lijst met alle risico’s in uw bedrijf en
  • Een plan van aanpak voor het oplossen ervan.

Een ondernemer loopt risico’s:

  • het product waarin u investeert, moet aanslaan.
  • uw klanten moeten betalen
  • er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf.

Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap.

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt?

  • Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt?
  • Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of u moet ‘t met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. Kortom, behoorlijke risico’s.

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij en kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

De RI&E is verplicht voor vrijwel alle ondernemers met personeel.

De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van BHV’ers vastgesteld.

Edusafe helpt u graag verder met het opstellen van een RI&E en plan van aanpak, maak geheel vrijblijvend een afspraak met onze Veiligheidsadviseur, hij staat u graag te woord.

070-4447795 of via info@edusafe.nl

« Terug naar het overzicht