Online pesten aanpakken!

Den Haag - Staatssecretaris Dekker wil verplichte aanpak pesten op scholen.
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert willen dat scholen wettelijk worden verplicht om pesten aan te pakken.

Redenen daarvoor zijn het vaak ontbrekende antipestbeleid en de wildgroei aan antipestprogramma’s.
Scholen zullen begeleid worden in de aanpak van online pesten via sociale media.
Ook Kennisnet ziet het belang om aandacht te besteden aan met name online pesten.

Aantal gepeste kinderen neemt toe

Al begin maart 2013 bleek uit onderzoek van School & Innovatie dat het aantal basisscholieren dat digitaal gepest wordt de afgelopen 4 jaar is verdubbeld van 9% naar 18%.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder ongeveer 10.000 leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 van bijna 100 scholen.
Eind 2011 meldde het Sociaal Cultureel Planbureau dat maar liefst 60.000 kinderen van 9 tot 16 jaar herhaaldelijk online werden gepest.
“Online pesten gebeurt overigens minder vaak dan pesten in het echt (bijvoorbeeld op het schoolplein).
Veel slachtoffers van online pesten blijken wel ook slachtoffer van offline pestgedrag te zijn.
Anders dan op het schoolplein blijft het online pestgedrag op internet lange tijd zichtbaar en doorwerken.”

Online pesten aanpakken

Ook Kennisnet ziet het belang om aandacht te besteden aan met name online pesten.
Uit gebruikersonderzoek van het lespakket Diploma Veilig Internet blijkt bijvoorbeeld dat leerkrachten online pesten het belangrijkste onderdeel vinden van het lespakket.
Ook de bijbehorende digitale pestenquête blijkt erg populair.
De brochure Digitaal Pesten van Mijn Kind Online helpt leerkrachten bij het bespreekbaar maken van online pesten.
Zo kan er meer begrip ontstaan tussen pesters en kinderen die worden gepest.
De brochure staat boordevol lesideeën en aandachtspunten bij het opstellen van een internetprotocol.

Brochure Digitaal Pesten     
Plan van aanpak tegen pesten 
Verslaglegging bijeenkomst 'Aanpak tegen digitaal pesten'   

Lees ook:
Ongeveer 60.00 Nederlandse kinderen herhaaldelijk online gepest
Welk lesmateriaal kan ik gebruiken om online pesten aan te pakken
Diploma veilig Internet

bron kennisnet 26 maart 2013 door Frank Evers

« Terug naar het overzicht