Zelfinspectie.nl

Den Haag - Op weg naar een "gezonde" en "veilige" werkomgeving voor iedereen!
Zelfinspectie.nl geeft u het gereedschap om uw organisatie te verbeteren en te toetsen aan de wet.

Doet u als werkgever genoeg om uw werknemers te beschermen tegen "agressie" en "geweld"?
Met de zelfinspectie checkt u of uw aanpak van agressie en geweld op orde is.
     
Voorkom ongevallen!
Wilt u weten of uw bedrijf "gezond" en "veilig" is?
Met de zelfinspectie checkt u of uw bedrijf gezond en veilig is.
      
Voldoet u aan de Arbowetgeving over "gevaarlijke" stoffen?
Controleer zelf hoe uw bedrijf er op dit moment voorstaat.
U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen.
Zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en is de blootstelling beoordeeld?
Heeft uw bedrijf de juiste maatregelen genomen?

« Terug naar het overzicht