Ontruimings/vluchtroute plattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie zoals bijvoorbeeld bij brand. Ze zijn er ter oriëntatie van zowel de bezoekers als eigen medewerkers in het gebouw.

A. De ontruimingsplattegrond moet eenvoudig zijn en zo van opzet dat deze goed leesbaar is voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen.

B. Een ontruimingsplattegrond bevat tenminste informatie over:

  • alle relevante (nood)uitgangen;
  • de horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, helling banen);
  • de elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, handbrandmelders enz.);
  • de aanwezige liften met de vermelding dat deze bij brand niet mogen worden gebruikt.

C. De vluchtroutes worden aangegeven in een lichtgroene baan.

D. De finale (nood)uitgangen worden door het vluchtroutesymbool (op basis van NEN 3011) gemarkeerd.

Dit symbool wordt op de begane grond buiten de buitenste gebouwlijn geplaatst aansluitend op de uitgang, op andere bouwlagen wordt het symbool geplaatst in of nabij de trappen die liggen op de vluchtroute. De oriëntatie van de persoonsfiguur moet indien mogelijk verticaal zijn.

E. De geadviseerde looprichtingen naar de (nood)uitgangen moeten met groene pijlen worden aangegeven. De pijlen zijn afgebeeld in 6.1 (n11).

F. Trappen en uitgangen naar buiten (veilige situatie) moeten duidelijk en goed herkenbaar worden weergegeven.

G. Het verdient vanwege de overzichtelijkheid en duidelijkheid de voorkeur om alleen de relevante vluchtroutes vanuit de positie van de lezer weer te geven.

H. De rotatie van de plattegrond moet zo zijn dat het gebouw correspondeert met de positie waarin men zich bevindt (links op de plattegrond is ook links in het gebouw).

I. Op de plattegrond moet altijd duidelijk, bij voorkeur in blauw, zijn aangegeven waar men zich bevindt. Als blauw niet geschikt is, kan geel worden gebruikt.

J. De plattegrond is duidelijk herkenbaar als ontruimingsplattegrond door een kop tekst.

Het is verplicht om ontruimingsplattegronden samen met  een ontruimingsplan te hebben wanneer een gebouw verplicht voorzien is van een brandmeld- ontruimingsalarminstallatie. Dit is bepaald in het Bouwbesluit.

Ontruimingsplattegronden moeten worden ingericht conform diverse NEN-normen en moeten hier in detail aan voldoen. Het is daarom aan te raden het tekenen van deze plattegronden door een deskundig en ervaren bedrijf te laten uitvoeren. U bent hiervoor aan het juiste adres bij EDUSAFE.

Uiteraard informeren wij u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. U kunt het contactformulier invullen of telefonisch contact met ons opnemen. We komen graag bij u langs.

Terug naar brandveiligheid

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact met ons op via onderstaand formulier.


ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg