Dakveiligheid

De webshop van Edusafe Wij brengen advies uit op het gebied van zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Zeker in het geval van nieuwbouw is de ontwerpfase hét moment om goed na te denken over veilig beheer en onderhoud van het dak. In het bouwbesluit 2012 is dit zelfs als vereiste opgenomen.

Vergunning verstrekkers dienen het ontwerp hierop te toetsen. De verantwoordelijkheid voor een veilig ontwerp ligt echter bij de opdrachtgever. Te vaak zien wij nog dat in het ontwerp onvoldoende rekening is gehouden met het veilig beheer en onderhoud van de schil van het gebouw, met alle risico’s van dien. Daarnaast wordt tijdens de bouwfase nog steeds te vaak besloten zaken achterwege te laten. Hierdoor ontstaan werksituaties op gebouwen waarbij er sprake is van schijnveiligheid.

Na het aanbrengen van valbeveiligingsvoorzieningen bent u nog niet klaar. Instructies voor personeel en derden dienen te worden opgesteld, personeel dient getraind te worden en middelen dienen periodiek geïnspecteerd te worden. Edusafe biedt u ondersteuning tijdens dit gehele traject.


Diensten

 • Dak RI&E
 • Dak en Gevel RI&E
 • Opstellen van begrotingen
 • Opstellen van een Programma van Eisen
 • Begeleiding van offerteaanvragen
 • Projectbegeleiding
 • Opleveringskeuring conform richtlijnen Instituut voor Dakveiligheid
 • Opstellen van procedures en instructie veilig werken op daken
 • Tekenen van veiligheidsplattegronden voor veilig ingerichte daken
 • Verzorgen van diverse trainingen
 • Periodieke inspectie van valbeveiligingssystemen
 • Periodieke inspectie van persoonlijke beschermingsmiddelen

Wilt u meer informatie, dan kunt u het contractformulier invullen en zullen wij vrijblijvend contact met u opnemen.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact met ons op via onderstaand formulier.


ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg
ado-den-haag-160x80.svg
bex-beveiliging-160x80.jpg
moller-160x80.png
uithof-160x80.png
paard-160x80.svg
ronald-mcdonald-den-haag-160x80.png
brandmr-160x80.png
de-maas-160x80.png
ortec-160x80.jpg