Cursussen

Vragen?
Heb je vragen? Twijfel dan niet en mail ons info@edusafe.nl

Wat is Bedrijfshulpverlening (BHV)

blussenBedrijfshulpverlening (BHV) betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp verlenen bij gevaarlijke situaties in het bedrijf. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers, zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ervoor dat letsel en schade zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. En dienen een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en politie) zijn gearriveerd.

Bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn.
De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Hoeveel bedrijfshulpverleners moeten er in een bedrijf aanwezig zijn?

blussen

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal, gebaseerd op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE). Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV'ers aanwezig zijn in het bedrijf. De werkgever moet dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.


Ploegleider BHV

blussenDoor de omvang van de organisatie of de aanwezige risico’s kunnen er meerdere bedrijfshulpverleners nodig zijn binnen één bedrijf. Daarmee ontstaat gelijk de behoefte aan een BHV`er die de leiding heeft bij calamiteiten, een "Ploegleider". Bij een calamiteitenbestrijding is het noodzakelijk dat er door een "Ploegleider BHV" op een efficiënte wijze leiding wordt gegeven aan een groep BHV`ers binnen een organisatie. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV ploeg geoefend wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd. Opleiding Ploegleider BHV volgen? Klik hier voor cursusdata.

Coördinator / Hoofd BHV

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. 
In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider. De C/HBHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen opzetten en beheren van de BHV-organisatie; zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners; communiceren met werkgever en medewerkers en met externen zoals de professionele hulpverleningsdiensten.